Bydgoszcz od "zawsze" była jednym z głównych centrów polskiej turystyki kajakowej. Brda bowiem już przed II wojną światową była uważana za najatrakcyjniejszą z polskich i europejskich szlaków wodno-turystycznych.

        Sekcja Kajakowa powstała równolegle z klubem KKW, tj. od 1928 r. Zawodnicy wioślarscy, którzy kończyli karierę sportową nie odchodzili z klubu, lecz przesiadali się z łodzi wyczynowych na turystyczne i wraz z rodzinami tworzyli turystykę kajakową. To właśnie grono entuzjastów turystyki pobudziło zainteresowanie turystyką wodną, organizując początkowo spływy kajakowe z Koronowa.

        W latach przedwojennych jak i powojennych oprócz spływów wyłącznie turystycznych, Sekcja Kajakowa brała udział także w wyścigach kajakowych, uzyskując kilkakrotnie Mistrzostwa Miasta, jak i reprezentując nasz okręg w imprezach ogólnopolskich.

        Od roku 1950, kiedy to powstało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Sekcja Kajakowa przy naszym klubie przerodziła się w Sekcję Turystyki Kajakowej, biorąc udział wyłącznie w imprezach turystycznych organizowanych przez PZK jak również i PTTK.

        W miarę upływu czasu, członkowie Sekcji Turystyki Kajakowej chcąc usamodzielnić się, pogłębiali swoje wiadomości w sztuce organizacji imprez kajakowych, zdobywając na kursach stopnie Instruktorów i Przodowników Turystyki Kajakowej oraz sędziów turystycznych. Mając tak doświadczoną kadrę, sekcja organizowała samodzielnie wiele ważnych imprez turystycznych.

        Od 1959 r. kajakarze KKW brali udział w ogólnopolskich, bardzo prestiżowych zlotach turystów kajakarzy środowiska kolejowego w Rucianem na Mazurach. W pierwszej takiej imprezie, bardzo licznie obsadzonej przez kolejarską brać z całej Polski, ekipa KKW Bydgoszcz zajęła pierwsze miejsce, zdobywając nagrodę Ministra Komunikacji. Byli też w roku 1977 i 1988 organizatorami odpowiednio: XIX i XXIX Ogólnopolskiego Zlotu Turystów Kolejarzy.

        Działacze Sekcji Turystyki Kajakowej przy KKW - za wzorowe organizowanie imprez wodniackich w kraju zostali wyróżnieni przez Komisję Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego. Wyróżnienie to polegało na pilotowaniu i prowadzeniu polskich ekip turystyczno - kajakowych na Międzynarodowych Spływach Kajakowych na rzece Una w Jugosławii. Spływy te były jedną z ważniejszych imprez kajakowo-turystycznych w Europie. Komandorami polskich reprezentacji byli: w 1970 r. Józef Siuda, w roku następnym zaś Zdzisław Piętka.

        W 1982 r. Polski Związek kajakowy powierzył Zdzisłąwowi Piętce funkcję komandora polskiej reprezentacji, biorącej udział w XXIV Międzynarodowym Spływie im. króla Jana III Sobieskiego, który wiódł przez węgierski odcinek rzeki Dunaj. Bydgoszczanie spod znaku KKW są również obecni na wodach innych europejskich krajów. W 1986 r. zorganizowano własny, klubowy, 15-dniowy spływ na wodach niemieckich. Spływali rzekami Łaba, Saala, Szprewa i kanałami berlińskimi.

        To właśnie KKW rzucił hasło i wyzwanie bydgoskim i polskim turystom, które brzmi: "Nie ma martwego sezonu". Bydgoszczanie uczestniczą też w corocznych spływach zimowych Brdą do Bydgoszczy.

        Można przyjąć, że w każdym sezonie Sekcja Turystyki Kajakowej bierze udział w kilkudziesięciu różnych imprezach przepływając rocznie kilkanaście tysięcy kilometrów. Oprócz udziału w zorganizowanych imprezach członkowie sekcji kajakowej organizują swoje indywidualne i rodzinne spływy.

        W latach 1990, 1991 i 1992 Sekcja Turystyki Kajakowej była najlepszą w województwie bydgoskim, co ma szczególną wymowę. Bowiem właśnie na ziemi bydgoskiej ten rodzaj turystyki jest szczególnie dobrze rozwinięty, w kilkunastu silnych klubach i organizacjach turystycznych.

        Turyści, aktywiści, działacze KKW za wieloletnią pracę i krzewienie turystyki kajakowej oraz krajoznawstwa zdobyli złote i srebrne odznaki "Zasłużony Działacz Turystyki", złote i srebrne odznaki PTTK i PZK, Honorowe Odznaki Federacji "Kolejarz" i Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.

        Cała ta szeroka, piękna i pożyteczna działalność turystyczna, szkoleniowa, krajoznawcza, organizacyjna plasuje Sekcję Turystyki Kajakowej bardzo wysoko w punktacji generalnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego i Polskiego Związku Kajakowego. W 1990 r. sekcja zajęła szóste miejsce, w rok później zaś piąte, na liście obejmującej kilkadziesiąt klubów i sekcji turystyki kajakowej z całej Polski.

        Sumując - dorobek kajakarzy - turystów to cenny wkład w cały dorobek klubu RTW "Bydgostia". Jest to działalność o wysokich patriotycznych i wychowawczych walorach, pozwalająca na kształtowanie zaradnych obywateli, znających historię, współczesność, a także walory turystyczno - krajoznawcze swego kraju.

        W okresie od 1945 r. do chwili obecnej Sekcją Turystyki Kajakowej kierowali n/w zasłużeni wodniacy - kajakarze:

Jerzy Olkiewicz - w latach 1945-1946

Bolesław Skórcz - w latach 1947-1948

 Leon Staniszewski - w latach 1948-1949

Edmund Marosz - w latach 1950-1951

Jerzy Olkiewicz - w latach 1952-1953

Leon Kamiński - w latach 1954-1957

Henryk Nater - w latach 1958-1961

Zdzisław Piętka - od 1962 r. do chwili obecnej