WYKAZ PRZYDZIELONYCH HONOROWYCH ODZNAK KLUBOWYCH

 

 

Brązowa Honorowa Odznaka RTW "Bydgostii"

Nr

Nazwisko i imię

Data nadania

Numer

1.

   Derangowski Leszek

 07.10.1998 

52

2.

   Roczyński Janusz

07.10.1998

53

3.

   Zachulski Jan

07.10.1998

54

4.

   Lewandowski Stanisław

29.11.1999

5.

   Chudyszewicz Teresa

16.11.2000

78

6.

   Wieczorek Krzysztof

26.11.2001

79

7.

   Krawczyński Jerzy

26.11.2001

80

8.

   Weckwert Marek

05.11.2002

109

9.

   Derangowska Apolonia

05.11.2002

110

10.

   Piętka Eleonora

27.11.2003

133

11.

   Marek Stanisława

27.11.2003

134

12.

   Olkuśnik Andrzej

27.11.2003

135

13.

   Rechlewski Maciej

27.11.2003

136

14.

   Majewicz Roman

27.11.2003

137

15.

   Korsak Beata

14.12.2004

212

16.

   Czupryniak Ewa

23.10.2006

222

17.

   Hetmański Czesław

23.10.2006

223

18.

   Scheffs Sławomir

23.10.2006

224

19.

   Wieczorek Ewa

23.10.2006

225

20.

   Zachulski Jarosław

23.10.2006

226

 

 

Srebrna Honorowa Odznaka RTW "Bydgostii"

Lp.

Nazwisko i imię

Data nadania

Numer

1.

   Kwiatkowska Bogusława

07.10.1998

31

2.

   Lassin Bronisław

07.10.1998

32

3.

   Derangowski Leszek

29.11.1999

40

4.

   Lewandowski Stanisław

16.11.2000

41

5.

   Zachulski Jan

26.11.2001

43

6.

   Roczyński Janusz

05.12.2002

72

7.

   Chudyszewicz Teresa

06.12.2003

81

8.

   Weckwert Marek

06.12.2003

82

9.

   Majewicz Roman

14.12.2004

92

10.

   Derangowska Apolonia

23.10.2006

118

11.

   Olkuśnik Andrzej

23.10.2006

119

12.

   Marek Stanisława

17.07.2007

 

 

Złota Honorowa Odznaka RTW "Bydgostii"

Lp.

Nazwisko i imię

Data nadania

Numer

1.

   Kwiatkowski Ryszard

07.10.1998

19

2.

   Kwiatkowska Bogusława

29.11.1999

28

3.

   Baumgart Waldemar

29.11.1999

29

4.

   Derangowski Leszek

16.11.2000

30

5.

   Lassin Bronisław

26.11.2001

35

6.

   Lewandowski Stanisław

26.11.2001

36

7.

   Zachulski Jan

05.11.2002

51

8.

   Roczyński Janusz

05.12.2003

52

9.

   Weckwert Marek

14.12.2004

59

10.

   Chudyszewicz Teresa

23.10.2006

70

11.

   Majewicz Roman

23.10.2006

71

 

 

Złota Honorowa Odznaka RTW "Bydgostii" z Jednym Diamentem

Lp.

Nazwisko i imię

Data nadania

Numer

1.

   Piętka Zdzisław

16.02.1998

26

2.

   Derangowski Leszek

06.12.2003

113

3.

   Kwiatkowski Ryszard

06.12.2003

114

 

Złota Honorowa Odznaka RTW "Bydgostii" z Dwoma Diamentami

Lp.

Nazwisko i imię

Data nadania

Numer

1.

   Piętka Zdzisław

06.12.2003

26