Zasłużeni dla Sekcji Turystyki Kajakowej, którzy w chwili obecnej rozsławiają imię klubu:

  ZDZISŁAW PIĘTKA - pierwszy raz wsiadł do kajaka w dn. 02. czerwca 1960 r. Od 1962 roku do 2008 pełnił funkcję kierownika naszej Sekcji , natomiast od 2008 r. jest wiceprezesem RTW Bydgostii ds. Turystyki. Był komandorem grup polskich w Jugosławii, na Węgrzech oraz w Niemczech. Komandorem w Polsce był na XXV, XXX i XXXV Międzynarodowym Spływie Kajakowym na Brdzie. Oprócz przepłynięcia rzek polskich był 7-krotnym uczestnikiem Międzynarodowego Spływu Kajakowego na Dunajcu. 
  BRONISŁAW LASSIN - członkiem naszej Sekcji jest od 01.05.1989 r., ale pływa w kajaku już 54 lata. Jest nestorem bydgoskich turystów - kajakarzy. Opłynął prawie wszystkie polskie rzeki i nie obce są mu także rzeki Europy. Na pytanie - co jest najważniejsze na spływie odpowiada - dobry humor. W roku 2009 skończył 80 lat i w pełni sił dąży do 100. 
STANISŁAWA MAREK
  BOGUSŁAWA I RYSZARD KWIATKOWSCY

 

LESZEK DERANGOWSKI
  STANISŁAW LEWANDOWSKI
MAREK WECKWERT
  KRZYSZTOF PAWLICKI

            

 

Zasłużeni dla Sekcji, którzy zaprzestali uprawiać turystykę:

             Henryk Nater - członek od 27.02.1957 r., kierownik Sekcji w latach 1958 - 1961

          Henryk Krzesiek - członek klubu od 01.01.1948

          Jan Kuziel - członek od 27.02.1957

          Zdzisław Jabłoński - członek od 13.03.1957

          Jan Redzimski - członek od 23.03.1957

          Roman Konop - członek od 06.03.1958

 

W/w kajakarze wielokrotnie brali udział w Międzynarodowych Spływach Kajakowych na Dunajcu oraz na Brdzie. Szkoda, że juz z nami nie pływają, ale my o nich zawsze będziemy pamiętać.

 

 

 

          

Ci, którzy przyczynili się do rozwoju Sekcji a odeszli na wieczna wachtę.

Kierownicy Sekcji - Jerzy Olkiewicz

                              Bolesław Skórcz

                              Leon Staniszewski

                              Leon Kamiński

 

Członkowie - organizatorzy spływów klubowych oraz Międzynarodowych Spływów na Brdzie:

                              Józef Siuda

                              Erwin Linden

                              Bernard Sajdak

                              Henryk Zieliński

                              Jan Miesała

                              Ferdynard Piotrowski

                              Zbigniew Gnaciński

 

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !