KLUBOWY SPŁYW KAJAKOWY

„Kanał Elbląsko-Ostródzki”

w dn. 27 - 31.07.2005 r.

Uczestnicy:

 

1.     Majewicz Roman – komandor

2.     Majewicz Jolanta

3.     Majewicz Anna

4.     Majewicz Angelika

5.     Derangowski Leszek – pilot końcowy

6.     Derangowska Apolonia

7.     Zachulski Jan

8.     Czupryniak Ewa

9.     Karulska Danuta

10. Marek Stanisław

a

11. Lassin Bronisław

12. Lewandowski Stanisław

13. Szabelski Robert

14. Lubiszewska Małgorzata

15. Lubiszewski Marek

16. Brzyska Ewa

17. Brzyski Arkadiusz

18. Guzek Gabriela

19. Guzek Krystian

 

 

Kanał Elbląsko-Ostródzki jest wspaniałym zabytkiem o walorach zarówno technicznych, jak i krajoznawczych. Całkowita długość drogi wodnej wynosi 127,5 km, a znaczna jej część przebiega przez wyjątkowo urokliwe okolice. Najwspanialszą perełką tej jednej z dwóch tego typu dróg wodnych na świecie jest 5 pochylni, dzięki którym statek pokonuje około 2 km po suchym lądzie, a które to mają za zadanie pokonanie olbrzymiej różnicy poziomu wód wynoszącej około 100 m na przestrzeni 9,6 km

 

Aby pokonać tę różnicę, zaprojektowano specjalny system pochylni i śluz. Dzięki wykorzystaniu różnicy poziomu wód statek w pięciu miejscach jest przeciągany linami po szynach na specjalnie skonstruowanym wózku; liny są nawinięte na bębny, które napędzane są siłą spadku wody lecącej w dół i napędzającej przy okazji olbrzymie koła wodne.

Na świecie zbudowano jedynie dwa kanały, w których wykorzystano system pochylni. Kanał Elbląski jest unikatem w skali światowej, ponieważ druga podobna droga wodna - Kanał Morissa (New Jersey, USA) - jest od długiego czasu nieczynna.

Historia Kanału Elbląskiego sięga roku 1825, kiedy to elbląscy deputowani do Landtagu Prowincji Pruskiej podnieśli na posiedzeniu problem budowy kanału na trasie od jeziora Jeziorak do jeziora Drużno. Wskazywali oni na duże korzyści ekonomiczne tej inwestycji. Uroczyste otwarcie Kanału odbyło się 31 sierpnia 1860, a pełne połączenie wodne z Ostródą otwarto w 1872 roku.

 

Dnia 27.07.2006 r. rozpoczęliśmy spływ kajakowy w Ostródzie od wschodniego krańca jeziora Drwęckiego (powierzchnia ok. 880 ha, max głębokość 22 m), skąd wpłynęliśmy do malowniczego Kanału Elbląsko-Ostródzkiego o niespotykanej gdzie indziej ilości wodnych kwiatów. Po ok. 10 km minęliśmy pierwszą śluzę „Zielona” (dług. komory 35 m, szer. wrót 3,55 m, głęb. ok. 1,7 m, różnica poziomów wody 1,4 m) i zatrzymaliśmy się na biwak po 15 km przy śluzie

„Miłomłyn” (dług. komory 35 m, szer. wrót 3,55 m, głęb. ok. 1,7 m, różnica poziomów wody 2,8 m). Przy samej śluzie stoi kamień upamiętniający pobyt Wielkiego Polaka Papieża Jana Pawła II.

Następnego dnia w strugach deszczu minęliśmy jezioro Ilińsk (pow. ok. 234 ha, max głęb. 27 m) a następnie rynnowe jezioro Ruda Woda, inaczej zwane Dudzkie (dług. 12 km, pow. 655 ha, max głęb. 27 m) i po pokonaniu tego dnia 21 kilometrów nocowaliśmy na przyjemnym i spokojnym polu namiotowym w Zajezierzu.

Dnia 29.07. po minięciu jeziora Sambród (pow. 128 ha, max głęb. 4 m) i pokonaniu 16 kilometrów bardzo pięknego i malowniczego odcinka kanału przenocowaliśmy na polanie tuż przed pierwszą pochylnią „Buczyniec”.

Dzień 30.07. zaczęliśmy od zwiedzenia muzeum Kanału Elbląskiego oraz maszynowni w Buczyńcu, po czym po wejściu do kajaków wśród słonecznej pogody zaczęliśmy spływać po pochylniach. Pierwsza była właśnie „Buczyniec” (różnica poziomu wody - 21,5 m, długość odcinka lądowego – 0,55 km), druga to „Kąty” (różnica poziomu wody - 18 m, długość odcinka lądowego – 0,45 km). Następna pochylnia to „Oleśnica” (różnica poziomu wody - 24,5 m, długość odcinka lądowego – 0,35 km), czwarta z kolei to „Jelenie” (różnica poziomu wody - 22,5 m, długość odcinka lądowego – 0,51 km) i piąta to pochylnia „Całuny Nowe” (różnica poziomu wody - 13 m, długość odcinka lądowego – 0,45 km). Tego dnia przebyliśmy 10 kilometrów szlaku i zatrzymaliśmy się na biwakowisku za pochylnią „Całuny Nowe”. Co niektórzy spływowicze mieli ochotę następnego dnia powtórzyć ten przepiękny i unikalny w skali światowej odcinek kanału.

Ostatniego dnia spływu przebyliśmy 5,5-kilometrowy odcinek uregulowanym korytem rzeki Klepiny, po czym wpłynęliśmy na jezioro Drużno (pow. 1290 ha, dług. ok. 10 km, max głęb. 2 m). Jezioro to (niegdyś fragment zatoki morskiej) jest od 1967 r. rezerwatem ornitologicznym wraz z otaczającym je terenem o całkowitej powierzchni 3 tys. ha. Można tam spotkać ok. 200 gatunków ptaków, niekiedy bardzo rzadkich.

Na końcu jeziora po wpłynięciu na rzekę Elbląg zakończyliśmy spływ na przedmieściach miasta Elbląg i przebyciu trasy 19 kilometrów.