KLUBOWY SPŁYW KAJAKOWY

„Drawą po Drawieńskim Parku Narodowym”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostynia – leśnictwo „Dębina” – 72 km

w dn. 26 - 30.07.2006 r.

 

Uczestnicy:

 

1.     Majewicz Roman – komandor  11. Zachulski Łukasz

2.     Majewicz Jolanta                     12. Zachulska Anna

3.     Majewicz Anna                        13. Marek Stanisława

4.     Majewicz Angelika                   14. Wieczorek Ewa

5.     Derangowski Leszek                15. Krajewska Aurelia

6.     Derangowska Apolonia            16. Karulska Danuta

7.     Lassin Bronisław                      17. Wieczorek Krzysztof

8.     Zachulski Jan                         18. Wieczorek Małgorzata

9.     Zachulski Jarosław                   19. Wieczorek Sandra

     10.    Zachulska Elżbieta

 

Drawieński Park Narodowy utworzony został w roku 1990 na obszarze 8 691 ha . Aktualna jego powierzchnia wynosi 11 342 ha z czego lasy zajmują 9 614 ha , a ochroną ścisłą objęte jest 368 ha . Ekosystemy wodne, które należą do jednych z cenniejszych w Parku, zajmują 937 ha .

Teren Drawieńskiego Parku Narodowego i otuliny znajduje się na Równinie Drawskiej, która jest fragmentem Pojezierza Południowopomorskiego, w północno-zachodniej Polsce. Zajmuje centralną część kompleksu leśnego zwanego Puszczą Drawską. DPN reprezentuje krajobraz młodoglacjalnych równin sandrowych. W całości położony jest w zlewni rzeki Drawy, która razem ze swoim dopływem - Płociczną, stanowią jego główną oś hydrograficzną. Obie rzeki płyną przez szeroki pas sandrów, które powstały z piasków usypanych przez wody topniejącego lodowca.

 

 

Dnia 26.07.2006 r. wczesnym rankiem wyjechaliśmy poznać szlak wodny rzeki Drawy. W miejscowości Prostynia przy moście wsiedliśmy do kajaków i popłynęliśmy 12-kilometrowy odcinek szlaku, po czym zatrzymaliśmy się na przedmieściach Drawna na prywatnym polu namiotowym.

Następnego dnia wpłynęliśmy na jezioro Siekiercze, po nim na jezioro Grażyna (zwane też Rudno), za którym przy moście w Drawnie wykupiliśmy bilety wstępu do Drawieńskiego Parku Narodowego. Po krótkiej przerwie ruszyliśmy przez jezioro Adamowo na szlak rzeki Drawy, która na tym odcinku aż do miejscowości Stare Osieczno zaliczana jest do rzek o charakterze górskim. Po 11-kilometrowym odcinku zatrzymaliśmy się również na prywatnym polu namiotowym, który tak nam się podobał, że zrobiliśmy z niego obóz stacjonarny.

 

Dnia 28.07. wyruszyliśmy z Barnimia do oddalonej o 20 km wodą stanicy Sitnicy pośród bardzo malowniczej rzeki podziwiając pierwotną przyrodę. Po drodze minęliśmy „Wydrzy Głaz” -  pomnik przyrody w postaci wynurzonego głazu z wody (o obwodzie 14 m ), przy którym zatrzymał się płynąc rzeką Drawą kardynał Karol Wojtyła w latach 1955 i 1967.   

Rankiem dnia następnego popłynęliśmy dalej do miejscowości Stare Osieczno, zaliczając przenoskę na elektrowni Kamienna. Tego dnia zrobiliśmy 17 km . Wieczorem o godz. 18.00 wszyscy spływowicze uczestniczyli w mszy św. z okazji umieszczenia głazu z tablicą pamiątkową, upamiętniającą pobyt Wielkiego Polaka, późniejszego Papieża Jana Pawła II, który w lipcu 1955 r. odpoczywał na tej polanie w Barnimiu. Ksiądz odprawiający mszę uroczyście poświęcił ten głaz wodą z Drawy za pomocą węża strażackiego.

Dnia 30.07. opuściliśmy ten piękny i dziewiczy zakątek Polski i po 12 kilometrach szlaku ukończyliśmy spływ obok leśniczówki „Dębina”.