Klubowe spotkanie wigilijne 2006

w dn. 13.12.2006 r.

 

 

Dn. 13.12.2006 r. odbyło się coroczne spotkanie wigilijne członków i sympatyków Sekcji Turystyki Kajakowej przy RTW „Bydgostia”. Zaszczycił nas swoją obecnością wiceprezes Bernard Sontowski.

Po krótkim powitaniu przez naszego kierownika Zdzisława Piętkę uroczyście wręczono brązowe, honorowe odznaki RTW „Bydgostia” następującym członkom: Ewie Czupryniak, Czesławowi Hetmańskiemu, Ewie Wieczorek i Jarkowi Zachulskiemu. Następnie przyszła kolej na srebrne odznaki, które dostali Apolonia Derangowska i Andrzej Olkuśnik.

Najwyższe, wręczone tego dnia, złote honorowe odznaki klubowe otrzymali Teresa Chudyszewicz i Roman Majewicz. 

Po tych zaszczytach wiceprezes rozdał dyplomy dla najbardziej zasłużonych w 2006 roku w uznaniu za okazaną pomoc i zaangażowanie w pracy na rzecz członków i sympatyków Sekcji Turystyki Kajakowej RTW „Bydgostia” kolegom: Leszkowi Derangowskiemu, Bronisławowi Lassinowi, Romanowi Majewiczowi, Krzysztofowi Pawlickiemu i Janowi Zachulskiemu. Dodatkowo za całokształt pracy włożonej w nasz klub okolicznościowe puchary dostali: Leszek Derangowski, Jan Zachulski i Roman Majewicz.

Z wdzięczności za zorganizowanie wspaniałych spływów kol. Stasia Marek wręczyła Romanowi Majewiczowi pamiątkową książkę – przewodnik turystyczny powiatu złotowskiego „Wśród lasów i jezior” wraz z podpisami wszystkich obecnych członków klubu.

Po części oficjalnej wszyscy podzielili się opłatkiem wigilijnym i życzyli sobie Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i przy zastawionym potrawami stole wspominali tegoroczne spływy oraz snuli plany na przyszły 2007 rok.