KLUBOWY SPŁYW KAJAKOWY

„UROKI ZALEWU KORONOWSKIEGO”

w dn. 15.06 – 17.06.2006 r.

          Uczestnicy:

 

1.     Majewicz Roman – komandor

2.     Majewicz Jolanta

3.     Majewicz Anna

4.     Majewicz Angelika

5.     Marek Stanisława

6.     Derangowski Leszek – pilot końcowy

7.     Derangowska Apolonia

8.     Lassin Bronisław

9.     Czupryniak Ewa

   10. Dzieczkaniec Bożena

 

Ze względu na niską temperaturę w nocy (+ 2 ºC) w dniach 30.04 – 03.05. 2006 r., odwołaliśmy majówkę, która miała się odbyć w tych dniach. Dlatego też wykorzystaliśmy przepiękną pogodę w długi weekend czerwcowy.

 

 Zbiornik Koronowski powstał w 1962 r. poprzez wybudowanie zapory wodnej w Pieczyskach i hydroelektrowni w Samociążku. Zapora spiętrzyła wody Brdy na wysokość ok. 20 m , przez co powstał zbiornik o powierzchni 1660 ha i pojemności 81 mln m³. Ma kształt wydłużony, jego długość wynosi 36 km , max głębokość ok. 20 m , a długość linii brzegowej sięga 102 km .

 Dnia 15. czerwca rozbiliśmy namioty na dzikim polu namiotowym w Sokole – Kuźnicy, które to było naszą bazą wypadową na tym spływie. W tym samym dniu wsiedliśmy do kajaków i popłynęliśmy w górę Zalewu Koronowskiego. Po ok. 0,5 km skręciliśmy w lewo w rzekę Krówkę, która doprowadziła nas do jeziora Stoczek. Tam w Stanicy Wodnej ZHP obeszliśmy bardzo ciekawą ścieżkę dydaktyczną. Dalej popłynęliśmy na jezioro Piaseczno i jezioro Krzywe, na którym zarządziliśmy powrót do bazy. Tego dnia przepłynęliśmy 16 kilometrów .

Dnia następnego wsiedliśmy do samochodów, po czym pojechaliśmy (przeprawiając się promem przez zalew) do najstarszego w Polsce rezerwatu – „Cisy Staropolskie” we Wierzchlesie.

 

Rezerwat Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego jest najstarszym rezerwatem w Polsce i jednym z najstarszych w Europie, w roku1987 minęło bowiem 160 lat od chwili założenia.
        Już w roku 1827 istniała surowa ochrona uroczyska "Ziesbusch" w nadleśnictwie Wierzchlas, mająca na celu zachowanie i niedopuszczenie do wyginięcia tak cennego i rzadkiego drzewa, jakim jest cis. Utworzenie rezerwatu odegrało swoją rolę, ponieważ największe skupienie cisa w Polsce zostało uratowane i przetrwało do czasów obecnych.

        Rezerwat cisów w Wierzchlesie został utworzony na powierzchni 18,47 ha , którą zajmował przez blisko 130 lat. Zarządzeniem Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 VI 1956r. został powiększony. Włączono do rezerwatu przylegające łąki, lasy oraz jezioro Mukrz. Obecnie powierzchnia rezerwatu wynosi 89,90 ha , w tym rezerwat ścisły zajmuje 36,69 ha , a rezerwat częściowy44,21 ha.
       Rezerwat jako wielogatunkowy las, w którym dolna warstwę tworzy cis, jest pozostałością dawnej Puszczy Tucholskiej. Był on kiedyś wyspą na jeziorze Mukrz o żyznych siedliskach łęgowo-grądowych, która dzisiaj otoczona jest z jednej strony jeziorem, a z drugiej podmokłymi łąkami.

Po powrocie przy niespotykanym upale popłynęliśmy 10-kilometrowym odcinkiem po przepięknym zakątku Zalewu Koronowskiego zwanym Krzywe Kolano.

Dnia 17. czerwca skierowaliśmy się w górę Zalewu Koronowskiego odwiedzić naszego kolegę - kierownika Stanicy Wodnej PTTK Nogawica - Krzysia oraz zmówiliśmy modlitwę przy kamieniu pamiątkowym za ludzi, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do popularyzacji szlaku wodnego rzeką Brdą. Po powrocie zwinęliśmy namioty i pojechaliśmy do domów. Tego dnia przepłynęliśmy 17 kilometrów .