SPRAWOZDANIE

Sekcji Turystyki Kajakowej przy RTW „Bydgostia” za okres 2004-2008 r.

 

 

Jest to sprawozdanie skondensowane, gdyż po każdym roku sprawozdawczym były składane sprawozdania szczegółowe.

 W latach 2004-2007 do imprez powtarzających się oraz nowych należy zaliczyć:

- 01 tycznia każdego roku o godz. 12.00 wraz z wioślarzami wypływamy na Brdę a ukoronowaniem każdego takiego spływu jest kąpiel w lodowatej wodzie naszych klubowych morsów Rafała Idziorka i Macieja Rechlewskiego. Z roku na rok sympatyków tegoż spływu jest coraz więcej. 

- od 2006 roku 02 kwietnia o godz. 21.00 kajakarze spotykają się co roku na spływie, aby uczcić pamięć wielkiego polaka Jana Pawła II, który tak jak my pokochał turystykę i to nie tylko kajakową.

- każdą ostatnią sobotę maja sekcja organizuje „Majówkę klubową”, na którą przychodzą nie tylko kajakarze. Po spływie jest muzyka i wszyscy bawią się do późnych godzin wieczornych.

- od 2006 r. co roku w czerwcu i we wrześniu sekcja jest organizatorem spływu z zabawą na terenie klubu dla dzieci niepełnosprawnych pod nazwą „Wszystkie dzieci nasze są”. Za imprezę tą sekcja otrzymuje podziękowania nie tylko od dzieci i rodziców, ale także od Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego z Myślęcinka. Każdy z kajakarzy obsługujący tą imprezę ma dużą satysfakcję, że spełnił wspaniałe zadanie, a plac zabaw na terenie klubu jest rajem na ziemi dla niepełnosprawnych.

- na przełomie sierpnia i września każdego roku odbywa się spływ Wielkim Kanałem Brdy. W 2007 roku był to już X jubileuszowy.

- od 2006 roku we wrześniu zapalony hobbysta Odrodzonego Kanału Bydgoskiego Krzysztof Pawlicki organizuje Klubowy Spływ Odrodzonym Kanałem Bydgoskim a jego marzeniem jest, aby ten spływ przemienił się w Międzynarodowy z Berlina do Bydgoszczy.

- 02 listopada każdego roku o godz. 18.00 sekcja organizuje „Spływ Zadumy” i wypływamy z taką refleksją – „Spieszmy się kochać ludzi bo tak szybko odchodzą”. Po spływie przy kawie wspominamy naszych kolegów i znajomych będących na wiecznym spoczynku.

-  każdy rok sekcja organizuje w grudniu „Spotkanie opłatkowe”, na którym podsumowujemy każdy przeżyty rok. Spotkania te to nie tylko okres radości z przeżytego roku ale również „zadumy nad tym, co minęło i nad tym, co nas czeka w przyszłym roku”.

 

Oprócz w/w powtarzających się spływów i spotkań podaję jeszcze inne wybrane imprezy, a mianowicie:

- w dniach 17-22 lipca 2007 r. odbył się Klubowy Spływ Kajakowy rzeką Gwdą poświęcony koleżance Stasi Marek, która dokładnie 50 lat temu wsiadła do kajaka. Od pierwszego wpisu w książeczce turystycznej do dnia 22.07.2007 r. przepłynęła 38.581 km i uczestniczyła w 601 spływach kajakowych.

- oprócz naszej rekordzistki jest jeszcze Marek Weckwert, który już 9 lat bije rekordy przepłynięcia rzek pod prąd a mianowicie w 2004 r. przepłynął Noteć w 86 godzin i 39 minut, pokonując 355,5 km . W roku 2005 pokonuje Słupię w 37 godzin i 50 minutach przepływając 120 km . W 2006 roku pokonuje Radunię i Kółko Raduńskie w 39 godzin i 12 minutach przepływając dystans 118 km oraz w 2007 r. płynie rzeką Wieprz, którą pokonał w 32 godzinach i 40 minutach przepływając 102 km . Sa to rekordy, które jeszcze dotychczas nikt nie poprawił.

- dzięki Krzysztofowi Pawlickiemu, który jest nie tylko hobbystą Kanału Bydgoskiego ale zapalonym przewodnikiem po muzeach. Koleżanki i koledzy z sekcji w okresie sprawozdawczym zwiedzili prawie wszystkie muzea bydgoskie.

- dnia 31 maja 2008 r. na klubowej majówce odbyła się wielka uroczystość, którą zgotowali koledzy kajakarze. Mianowicie uczczono 46-lecie kierowania przez Zdzisława Piętkę Sekcją Turystyki Kajakowej. Jest to też swoisty rekord oraz wyrażenie szacunku, jaki żywią członkowie klubu dla osoby kierownika.     

- w okresie sprawozdawczym Sekcja Turystyki Kajakowej na Zimowych Międzynarodowych Spływach Kajakowych na Brdzie Energetyków zajmowała trzykrotnie I miejsca drużynowo a raz II miejsce.

 

Na koniec pragnę serdecznie podziękować kolegom” Leszkowi Derangowskiemu, Stanisławowi Lewandowskiemu, Ryszardowi Kwiatkowskiemu, Romanowi Majewiczowi, Krzysztofowi Pawlickiemu oraz Markowi Weckwertowi za ich wkład w organizację spływów w okresie sprawozdawczym.

 

                                                                                                                           Kierownik

                                                                                                            Sekcji Turystyki Kajakowej 

    

                                                                                                                                 Zdzisław Piętka