RTW BYDGOSTIA

DZIELI SIĘ ŻYCIEM

            W dn. 08-09 czerwca Klub Honorowych Dawców Krwi Garnizonu Bydgoszcz przy Oddziale Terenowym  Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą w  10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy przeprowadził kolejną akcję oddania krwi potrzebującym. Żołnierze dawcy pod przewodnictwem chorążego Zbigniewa Klawczyńskiego z 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej cztery razy w roku przeprowadzają akcję oddawania krwi. W bieżącej edycji również nie brakowało chętnych do oddania najcenniejszego daru życia. Na apel i za przykładem żołnierzy poszli sportowcy i turyści z Regionalnego Towarzystwa Wioślarskiego Bydgostia. Towarzystwo tym razem reprezentowała Sekcja Turystyki Kajakowej. RTW zawsze i wszędzie odpowiada na apele społeczne, wypowiedział się wiceprezes ds. Turystki Zdzisław Piętka, tym razem oddamy krew. W zdrowym ciele zdrowy duch. Kto ma być zdrowszy i dzielniejszy jak nie żołnierz i sportowiec, więc dzielimy się z potrzebującymi, bo sami też możemy być w potrzebie.

            Z wielkim zadowoleniem przyjęła nas lekarz specjalista transfuzjolog Hanna Wojnerowicz – Małecka z WCKiK oddziału terenowego w Bydgoszczy, wykazując duży szacunek dla sportowców i turystów za altruistyczny zryw. Oddanie krwi nie ma ujemnego wpływu na wyniki i osiągnięcia sportowe  Jedynym ograniczeniem jest przerwa w treningu przez  12 godzin od donacji, no  i oczywiście jeżeli to nie stanowi  przeciwwskazań wynikających z cyklów przygotowawczych do zawodów regulowanych przez lekarzy i trenerów sportowych - zaznaczyła pani „doktor”. Propagowanie honorowego dawstwa krwi przez żołnierzy 1 BLOG jak i sportowców z RTW powinno być przykładem dla podobnych grup społecznych i mieć na celu szersze uświadomienie społeczeństwa o potrzebie oddawania krwi przez bardzo zdrowe osoby. Świadomość ma polegać również na szacunku dla honorowych dawców krwi, za to że potrafią bezinteresownie być altruistami donacji życia.  W nagrodę pojechaliśmy na 1 Spływ Honorowych Dawców Krwi, który zorganizował kolega Krzysztof Pawlicki przy współpracy z 1 Pomorską Brygadą Logistyczną im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Patronowało nam Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, któremu dziękujemy za wsparcie.

                                                                                                                                        KJP